Doelstellingen:
De vereniging draagt de naam VOGELWERKGROEP MIDDEN-KENNEMERLAND
en is gevestigd te Castricum.

DOEL:
De vereniging stelt zich tot doel:
1.   het bestuderen van vogels;
2.   het verrichten van onderzoeken op dit gebied;
3.   het beschermen van de natuur;
4.   het bevorderen van de kennis der natuur.
MIDDELEN:
1.   het bevorderen van vogelstudie bij leden;
2.   het houden van vergaderingen ter bespreking van onderwerpen
in verband met het doel der vereniging;

3.   het verzorgen van lezingen en excursies;
4.   het bestuderen van vogels in de vrije natuur;
5.   het publiceren van studieresultaten en -ervaringen;
6.   het daadwerkelijk beschermen van de natuur, in het bijzonder van de vogels;
7.   kontakten te onderhouden met beheersinstituten, stichtingen en verenigingen
in het binnen- en buitenland, die in dezelfde geest als de vereniging werken;

8.   het beheren en onderhouden van een ringstation ten behoeve van
wetenschappelijk onderzoek;

9.   invloed uit te oefenen daar waar dit gewenst voorkomt in zaken die verband
houden met het doel der vereniging;

10. alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel der vereniging
dienstig kunnen zijn.
Bij de werkgroepen (van de VWG) kunt u verder lezen hoe een en ander wordt gerealiseerd.
Zie ook onze Statuten en Huishoudelijk Reglement