Belangrijke informatie:

Verslag en presentatie Informatiebijeenkomst PWN d.d. 20-09-2017
Eind september 2017 vond er op uitnodiging van PWN een bijeenkomst plaats over op handen zijnde ingrepen en werkzaamheden in het duingebied gerelateerd aan de PAS regeling. Op ons verzoek is het gespreksverslag en het slide pakket beschikbaar gemaakt voor brede distributie zodat zoveel mogelijk mensen kunnen nagaan wat er gebeuren gaat en waar dan precies in het duin. Wij raden u aan het vanuit eigen perspectief te bekijken zodat verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen en eventuele actie kan worden ondernomen om zaken samen met PWN in goede banen te leiden. PWN heeft toegezegd groepen binnen de Vogelwerkgroep zoals de vinkers en roofvogelwerkgroep ook nog rechtstreeks te zullen benaderen. Wij attenderen u ook nog op de PWN PAS presentatie na de pauze van de Algemene Leden Vergadering van de Vogelwerkgroep op 8 november in de Kern. Eventuele vragen naar Hans Stapersma of liever direct naar de PWN PAS project manager Niels Hogeweg (niels.hogeweg@pwn.nl).
Informatiebijeenkomst, verslag (klik aan voor .pdf file)
Informatiebijeenkomst, werkzaamheden (klik aan voor .pdf file)