Belangrijke informatie:
Trekvogels tellen op 5 oktober
Op zaterdag 5 oktober aanstaande neemt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland  deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch. In 40 landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. De VWG staat die ochtend in het Vogelduin in het Noord-Hollands Duinreservaat.
Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden en het oosten komen vogels naar Nederland om te overwinteren of trekken er doorheen. Aan onze kust kan dat fenomeen spectaculair zijn, doordat de kustlijn fungeert als een barrière waarlangs de vogels afbuigen en zich concentreren. Bij helder weer zie je ze letterlijk vliegen, vaak in grote groepen. Piepers, Kneuen, Vinken, Lijsters en Spreeuwen vormen de hoofdmoot, maar op een ochtend kunnen tientallen verschillende soorten passeren, waaronder ook ganzen en roofvogels. Herkenning van de kleine vogels gebeurt meestal op basis van hun trekroepjes.
Voor vogelaars is dit dé tijd van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien én te tellen. Ook aan de binnenzijde van de zeereep aan het eind van de Grote Veldweg (strandopgang Camping Bakkum) wordt druk geteld. De vogelwerkgroep is hier vanaf 7:30 paraat om de overvliegende vogels te turven. We tellen door tot omstreeks 11:00, tenzij er niets (meer) vliegt.
Vogelbescherming Nederland maakt op zaterdagavond de top 10 van meest getelde trekvogels bekend. Vorig jaar werden in Nederland tijdens de Euro BirdWatch maar liefst 1.373.866 vogels geteld, van 207 soorten in totaal. Vink, Spreeuw en Graspieper vormden de top 3.
Van 11 tot en met 19 mei is de Nationale Vogelweek 2019. Lokale en regionale Vogelwerkgroepen verzorgen dan in het hele land allerlei publieks-activiteiten over vogels in hun regio. Ook Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland verzorgt in die periode een aantal gratis excursies op diverse plaatsen in haar werkgebied voor iedereen die daar interesse in heeft. Het programma is als volgt:
  • Zondag 12 mei, Nachtegalentocht Noord-Hollands Duinreservaat bij Egmond-Binnen. Vertrek om 9.00 uur vanaf PWN parkeerterrein Oude Schulpweg. Wandeling tot ca. 11.00 uur.
  • Dinsdag 14 mei, Weidevogels polder Castricum. Vertrek per fiets om 19.00 uur van parkeerterrein bij sporthal de Bloemen, Castricum. Fietstocht tot ca. 21.00 uur.
  • Vrijdag 17 mei, Bosvogels Noord-Hollands Duinreservaat bij Heemskerk. Vertrek om 08.30 uur vanaf PWN parkeerterrein westzijde Rijksstraatweg tussen Castricum en Heemskerk ter hoogte van ingang camping Geversduin (t/o "Kitty Beentjes"). Wandeling tot ca. 10.30 uur.
  • Zondag 19 mei, Rondje Marquette. Vertrek om 9.00 uur vanaf parkeerterrein bij kasteel Marquette (einde oprijlaan), Heemskerk. Wandeling tot ca. 11.00 uur.
  • Zondag 19 mei, Stand Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland op Lentemarkt, Bibliotheek IJmond Noord, Kerkplein 5, Beverwijk. Stand van 13.30 - 16.00 uur. 
De activiteiten zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Neem wel uw eigen duinkaart mee en liefst ook een verrekijker. 

Tapuit (foto: Hans Stapersma)

 

Verslag en presentatie Informatiebijeenkomst PWN d.d. 20-09-2017

Eind september 2017 vond er op uitnodiging van PWN een bijeenkomst plaats over op handen zijnde ingrepen en werkzaamheden in het duingebied gerelateerd aan de PAS regeling. Op ons verzoek is het gespreksverslag en het slide pakket beschikbaar gemaakt voor brede distributie zodat zoveel mogelijk mensen kunnen nagaan wat er gebeuren gaat en waar dan precies in het duin. Wij raden u aan het vanuit eigen perspectief te bekijken zodat verrassingen zoveel mogelijk worden voorkomen en eventuele actie kan worden ondernomen om zaken samen met PWN in goede banen te leiden. PWN heeft toegezegd groepen binnen de Vogelwerkgroep zoals de vinkers en roofvogelwerkgroep ook nog rechtstreeks te zullen benaderen. Wij attenderen u ook nog op de PWN PAS presentatie na de pauze van de Algemene Leden Vergadering van de Vogelwerkgroep op 8 november in de Kern. Eventuele vragen naar Hans Stapersma of liever direct naar de PWN PAS project manager Niels Hogeweg (niels.hogeweg@pwn.nl).
Informatiebijeenkomst, verslag (klik aan voor .pdf file)
Informatiebijeenkomst, werkzaamheden (klik aan voor .pdf file)