Hempolder (Akersloot)
Vogels kijken vanaf de vrij toegankelijke toegangsweg de polder in en vanuit de vogelobservatiehut.

Een prachtig gebied voor weidevogels: Kieviet, Grutto, Scholekster, Tureluur en Kemphaan. Ook kun je hier de Kluut, de Bontbekplevier en de Watersnip tegen komen. De laatste massaal in de trektijd, evenals de Goudplevier die in wolken boven de polder zwenken. Verder Wilde Eend, Krakeend, Slobeend, Bergeend, Winter- en Zomertaling.