Contactgegevens VWG Midden-Kennemerland
Voorzitter
Hans StapersmaHansStapersma@vwgmidden-kennemerland.nl06-22684313
Secretarissecretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl
---A. DekkerCorrespondentieadres Const.Huygensstraat 4,
1901 JA Bakkum.0251-655817
Penningmeesterpenningmeester@vwgmidden-kennemerland.nl
---Renie van der Werf072-5337078
Penningmeester Vogelringstation
---Kees Roselaarroselaar@xs4all.nl072-5125423
Bestuursleden
---Hans Schekkerman0251-881406
---Piet Admiraal0251-232603
---Micha de Heus06-49918837
LedenadministratieAanmelden lidmaatschap
---Femie de Jager-ten Bergefemiedejager@vwgmidden-kennemerland.nl0251-831286
Werkgroep Kerkuilen en Steenuilen
---Henk Eenhoorn0251-654971
Werkgroep Bosuilen
---Arend de Jong0251-655417
Werkgroep Roofvogels
---Henk Schoonenberg0251-656825
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
---Hans Stapersma06-22684313
Werkgroep Jongerenjongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl
---Hans Kuperus0251-657810
Werkgroep Ijsvogelsijsvogelwerkgroep@vwgmidden-kennemerland.nl
---Klaas Pelgrim06-29098695
Commissie Lezingen en Excursies:excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl
---Aalko Veldman0251-658783
---Annegreet van Arkel06-22038820
---Bob de Vries06-52591338
Vogelringstation Castricum (Vinkenbaan)vinkenbaan@vwgmidden-kennemerland.nl
---Arnold Wijker
Redactie Winterkoningwinterkoning@vwgmidden-kennemerland.nl
---Cees op den Velde06-29225315
Voor vragen kunt u terecht bij:Secretariaat
secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl0251-655800
Webmaster
Cees op den Veldewebmaster@vwgmidden-kennemerland.nl06-29225315