Contactgegevens VWG Midden-Kennemerland
Voorzitter
Hans Stapersmavoorzitter@vwgmidden-kennemerland.nl06-22684313
Secretarissecretaris@vwgmidden-kennemerland.nl
--- A. DekkerCorrespondentieadres Const.Huygensstraat 4,
1901 JA Bakkum.0251-655817
Penningmeesterpenningmeester@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Linda Rullens06-51009771
Penningmeester Vogelringstation
--- Kees Roselaarroselaar@xs4all.nl072-5125423
Bestuursleden
--- Hans Schekkerman0251-881406
--- Piet Admiraal0251-232603
--- Micha de Heus06-49918837
LedenadministratieAanmelden lidmaatschap
--- Femie de Jager-ten Bergeledenadministratie@vwgmidden-kennemerland.nl0251-831286
Werkgroep Kerkuilen en Steenuilen
--- Jorg Schagen06-53873990
Werkgroep Bosuilen
--- Arend de Jong0251-655417
Werkgroep Roofvogels
--- Henk Schoonenberg0251-656825
Werkgroep Ruimtelijke Ordening
--- Kees Nooter06-36504993
Werkgroep Jongerenjongerenexcursies@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Henk vd Leest06-33716138
--- Peter Mol0251-651901
Werkgroep IJsvogelsijsvogelwerkgroep@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Klaas Pelgrim06-29098695
Commissie Lezingen en Excursies:excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Aalko Veldman0251-658783
--- Annegreet van Arkel06-22038820
--- Bart Romijn06-21858637
Commissie PublieksactiviteitenPublieksactiviteiten@vwgmidden-kennemerland.nl
-- Meia Bartelsman0251-244037
-- Klaas Pelgrim06-29098695
Vogelringstation Castricum (Vinkenbaan)vinkenbaan@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Arnold Wijker
Redactie Winterkoningwinterkoning@vwgmidden-kennemerland.nl
--- Hans Stapersma (tijdelijk)06-22684313
--- Bart Romijn06-21858637
--- Martine Kamminga0251-679171
--- Paul Mulder06-22231343
Voor vragen kunt u terecht bij:Secretariaat
secretaris@vwgmidden-kennemerland.nl0251-655817
Webmaster
--- Paul Mulderwebmaster@vwgmidden-kennemerland.nl06-22231343