Hoe gaat VWG Midden-Kennemerland om met privacy-gevoelige informatie betreffende haar leden
Versie 24-12-2018 (klik hier voor .PDF bestand)

 

Vertrouwenspersoon
Via het Vrijwilligers Informatie Punt van de gemeente Castricum (VIP) is door de gemeente een vertrouwenspersoon toegewezen aan alle vrijwilligersgroepen. Zo'n vertrouwenspersoon komt in beeld als leden van de vereniging last krijgen van psychosociale stress die is gerelateerd aan het functioneren binnen de vereniging. Je kunt daarbij denken aan seksuele intimidatie, pesten, agressie & geweld, discriminatie en integriteit.
Elly Oude Elferink is de vertrouwenspersoon die voor onze leden beschikbaar is. Je kunt haar bereiken via de telefoon op 06-5080 1473 of met een e-mail op elly@hrversterkers.nl