Werkgroepen
 • Jeugd
  De Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland laat zien dat naar vogels kijken niet alleen leuk is voor veertigplussers, maar ook voor jongeren.
  - lees meer
 • Bosuilen
  - Arend de Jong over 35 jaar bosuilen onderzoek (Strix Aluco).
  - lees meer
 • IJsvogels
  Medio april 2007 is de IJsvogelwerkgroep opgericht met als doel de IJsvogel te beschermen en de leefomgeving te verbeteren in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland.
  - lees meer
 • Kerkuilen/Steenuilen
  Onderdeel van onze vereniging is de Kerkuilen- en Steenuilenwerkgroep.
  - lees meer
 • Roofvogels
  Een van de activiteiten van de vogelwerkgroep Midden-Kennemerland is het inventariseren van broedende roofvogels in het duingebied.
  - lees meer
 • Slechtvalken
 • Ruimtelijke Ordening
  De natuur in Nederland wordt telkens en op vele manieren bedreigd. De commissie R.O. houdt wat dit betreft het werkgebied in de gaten en onderneemt waar nodig actie.
  - lees meer