Klachten betreffende het duingebied melden aan de PWN
Heeft u klachten, vragen of opmerkingen betreffende het Noord-Hollands Duingebied, beheerd door de PWN (of anderen), meld dit dan aan één van onderstaande adressen.
Denk bijvoorbeeld aan overlast van mountainbikers of ‘drones’, die niet toegestaan zijn in dit Natura 2000 gebied.
Telefoonnummer PWN 0800 - 023 23 55, website PWN: https://mijn.pwn.nl/ (klik hierop met de muis)
 Meldpunt Natuurverstoring
Al eerder berichtten we jullie over het ‘Meldpunt Wildlife Crime’. Dat is nu omgevormd tot een breder meldpunt voor geconstateerde misstanden in het buitengebied (overtredingen van de natuurwetgeving, stroperij e.d.) 
Wij hebben begrepen dat het van groot belang is dat mensen daadwerkelijk een melding doen, ook als dit niet direct leidt tot het aanhouden/bestraffen van de overtreder.
De overheid gaat er namelijk van uit dat als er geen meldingen zijn, er ook geen reden is om de handhaving aan te scherpen. En dat is wel degelijk nodig! Kortom: laat mensen vooral meldingen doen via: http://natuurverstoring.nl