Grote Ven (Castricummerpolder)
De twee plassen liggen vlak naast en aan de westkant van de N203, de provinciale weg tussen Uitgeest en Limmen. Er zijn vrijwel altijd veel vogels te zien. Voornamelijk eenden, steltlopers, plevieren en ganzen. In de zomer is het gebied aan de randen begroeid met riet. Het terrein is eigendom van de Castricumse stichting "De Hooge Weide".