Kerkuilen
Verslag Werkgroep Uilen 2015
Verslag Werkgroep Uilen 2016
Nieuwsbrief Kerkuilen 2017
Verslag Kerk- en Steenuilen 2018
Het  werkgebied:  gelijk  aan  dat  van  de  Vogelwerkgroep  (in  de  provinciale indeling  is  dit  regio  9); de werkgroep is ook  actief  ten  noorden  van dit  gebied en  wel  tot  en  met  Camperduin,  Koedijk,  Warmenhuizen  en Oudkarspel  (in de provinciale  indeling  is  dit  regio  8).  De  werkgroep  is  in 1993  opgericht; zij  onderhoudt  nauwe contacten  met het Landschap Noord-Holland en de Stichting Kerkuilen Nederland. Doelstelling van de werkgroep: het beschermen van  de Kerkuil  door  het  ophangen  en  controleren  van nestkasten   en   het registreren   van  gegevens en het geven van voorlichting.
Henk Eenhoorn0251-654971 CoördinatorHenk Eenhoorn
Lauri Karels06 53 96 56 47
Giel van der Pluijm06 50 29 82 51
Piet Zomerdijk0251-653636
Jorg Schagen06 53 87 39 90
Mocht u een mooie plek weten voor een nestkast (hoog, droog, inpandig en donker) neem dan contact op met de werkgroep, zij plaatsen graag een nieuwe kast ! Als je het ringen eens mee wilt maken (meestal ‘s avonds van 19:30 tot 20:15 uur), stuur dan een mailtje en je krijgt een uitnodiging.
Heb je op- of aanmerkingen laat het ons dan weten!
Steenuilen
Verslag 2016
Verslag 2017
De werkgroep Steenuilen werkt op gelijke basis als de Kerkuilenwerkgroep.
Doelstelling: het stimuleren van de terugkeer van de Steenuil.
Taken en samenstelling van de werkgroep: zie boven, bij de Kerkuilenwerkgroep.
Aantal nestkasten in onze regio 86, waarvan 13 in het gebied van de Vogelwerkgroep. 
Werkgebied:  is  gelijk  aan  dat van de  Vogelwerkgroep.  De  werkgroep  is  tevens actief  ten  noorden  van  het  gebied van  de  Vogelwerkgroep,  en  wel  tot en  met Camperduin.
Samenstelling werkgroep: zie boven, bij de Kerkuilenwerkgroep

rustig in de kast aan de Uitgeesterweg in Uitgeest

 

op zijn hoede in de schuur aan de Hoogegeest in Akersloot

hij staat op de vensterbank en denkt dat ie een Steenuil is