Karpervijver (Bakkum-Noord)
Een zeer goed bereikbare en vanaf de zuidkant (ook: kijkscherm) goed te bekijken, door bos ingesloten duinmeer met altijd veel eendensoorten: Slobeend, Tafeleend, Wilde Eend, Kuifeend, en daarnaast Fuut en soms Dodaars. In de winter vaak Wintertaling en Zaagbekken. In 2002 en 2003 heeft er een paartje IJsvogels jongen grootgebracht. De laatste jaren ook zeldzaamheden zoals Roerdomp en Kleine Zilverreiger (winter 2002/3). In voorjaar en zomer ook veel bosvogelsoorten met daaronder tot een aantal jaren geleden onregelmatig Wielewaal; deze is de laatste jaren helaas niet meer waargenomen.

IJsvogel (Foto: Jan Castricum)