Vogelringstation Castricum


Introductie:

Vogelringstation VRS Castricum is een van de zogenaamde "Vinkenbanen". Het is een kustringstation niet ver van zee, in het Noordhollands Duinreservaat. De terreinbeheerder is het waterleidingbedrijf NV PWN. Wij zijn sinds 1960 actief met het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek.

Vinkenbaan Castricum is een ringstation waar vogels gevangen worden met slag- en mistnetten. De ringbaan heeft 4 slagnetten. Hiermee worden overdag trekkende vogelsoorten zoals piepers, leeuwerikken en lijsters, maar ook vele  soorten steltlopers gevangen.
Verder is er een vrijwel permanente mistnetopstelling. In totaal staat er ongeveer 300 meter mistnet en hiermee worden veel 's nacht trekkende (zang)vogels gevangen.

Het ringstation is gelegen ten zuiden van een drinkwater infiltratiegebied. Hierdoor ligt het ringstation voor een deel in een vrij nat gebied waar veel rietvegetatie aanwezig is. Het overgrote deel van de vegetatie rond het ringstation bestaat uit open duinen met grijs duin vegetatie met daar tussen struwelen. De mistnetten staan in verschillende typen vegetatie; hierdoor kan er een grote diversiteit aan soorten gevangen worden.
De vegetatie binnen het vanggebied bestaat uit:
- Moerasvegetatie met riet en struweel

- Droog duinbos, voornamelijk bestaande uit dennen, eik en esdoorn (hier staan zgn. hijsnetten)
- Droog duinstruweel met abelen en eiken
Onze ringgroep bestaat uit 14 ringvergunninghouders en 4 assistent-ringers, allen vrijwilligers. Wij vangen het hele jaar door.
Of neem contact op met :
Arnold Wijker