Vinkenbaanboek Vogelringstation Castricum
Vinkenbaan Castricum ligt in het Noord-Hollands Duinreservaat op drie kilometer ten westen van Castricum. Van 1960 to  eind 2006 zijn hier ruim 350.000 vogels gevangen, verdeeld over ruim tweehonderd soorten.  Dit  boek presenteert de resultaten: zo worden per soort aantalsveranderingen, fenologie, verschillen tussen leeftijdsgroepen en geslachten en activiteitspatroon besproken en weergegeven in grafieken. Er komen veel aspecten aan bod die in het veld niet opvallen, zoals de fenologie van's nachts trekkende zangvogels, kwartels en rallen. De terugmeldingen, die op kaarten zijn weergegeven, onthullen de trekroutes. Nieuw voor Nederland is dat veranderingen in de doortrektijd door de jaren heen zijn berekend.
Het boek is NU MET KORTING te bestellen door €12,50 plus 3,80 (porto) over te maken,
bankgegevens:
IBAN: NL03 INGB 0004 3806 80
BIC: INGBNL2A
Ten name van:
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
Stuartstraat 105
1815 NL Alkmaar
Guido Keijl,
Brederodestraat 16a

1901 HW Bakkum 
0251 - 679 071