In memoriam: Cees op den Velde

In memoriam Cees op den Velde

Op 16 juli 2023 bereikte ons het schokkende bericht dat eerder die dag Cees op den Velde was overleden; hij werd bijna 71 jaar. Cees was op dat moment al twee maanden ernstig ziek maar de diagnose werd pas laat duidelijk. Op 22 juli hebben wij afscheid van hem genomen tijdens een waardige afscheidsdienst in crematorium Alkmaar.

Cees was een steunpilaar in onze Vereniging. Hij was al lang lid en verzorgde als webmaster in z’n eentje onze website. Hij zorgde dat die site up to date was en stuurde ook op verzoek van het bestuur en anderen vaak berichten naar onze leden. Aanmeldingen van nieuwe leden kwamen bij hem binnen via de website en hij hield daarom samen met onze ledensecretaris de ledenlijst actueel. De laatste keer nog op 1 juli van dit jaar! Verder was hij ook een zeer actief lid van de redactie van ons kwartaalblad ‘de Winterkoning’. Hij zorgde ervoor dat alle kopij tijdig binnen kwam en in de juiste volgorde en het juiste format in de nieuwe concept Winterkoning gezet werd; elk kwartaal weer.

Cees speelde ook een sleutelrol bij het maken van een aantal rolbanners waarmee de Vogelwerkgroep naar buiten is getreden tijdens ons 60ste Jubileumjaar. Hij en ik hebben toen samen dagenlang staan te priegelen op zijn computer bij hem in de keuken; die rolbanners worden nu nog steeds gebruikt.

In de Algemene Ledenvergadering van april van dit jaar (!) werd hij op voordracht van het bestuur nog unaniem gekozen tot nieuwe penningmeester van de Vereniging; onwetend van wat de nabije toekomst hem zou brengen. Hij heeft die rol helaas niet meer kunnen oppakken. Vanwege al zijn verdiensten voor de Vereniging heeft het bestuur besloten hem postuum de Bronzen Speld van Verdienste toe te kennen; schrijver dezes heeft die inmiddels overhandigd aan zijn weduwe Hennie.

Als vogelaar nam Cees regelmatig deel aan excursies en hij was een verwoed vogelfotograaf. Hij kon veel en lang praten over apparatuur en benodigde instellingen. Hij was een uitermate prettig mens die anderen altijd rustig, ontspannen en met veel, vaak onderkoelde humor en zelfspot tegemoet trad. Hij maakte altijd een relaxte indruk maar hij deed de dingen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Ik heb daar zelf eerst wel aan moeten wennen maar na een tijdje weet je: het komt gewoon goed, misschien niet nu meteen maar zeker binnenkort want Cees doet het – op zijn eigen manier.

We verliezen met Cees een sleutelfiguur in de Vereniging. Dat verlies valt natuurlijk in het niet bij het verlies dat het overlijden van Cees betekent voor Hennie en haar gezin. We wensen hen daarom veel sterkte en kracht om dit enorme verlies te dragen. Wij denken aan jullie!

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.