Persbericht SVN 40 jr

SVN bestaat 40 jaar, bekijk het persbericht onder de volgende link: SVN40jr
Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Persbericht SVN 40 jr

Sovon heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend

Kijk op YouTube naar het volgende filmpje:

https://www.youtube.com/watch?v=34MdFfysfSo.

 

Veel kijkplezier en wie weet kun je wel meedoen (alleen naar buiten!)

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Sovon heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van de Wilde Eend

Algemene Leden Vergadering

Beste leden van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland,

Het zal u niet verbazen dat we de Algemene Leden Vergadering van 15 april aanstaande tot nader order uitstellen. Het is overigens op dit moment zeker niet de bedoeling deze voorjaarsvergadering geheel te schrappen; we hopen dat ergens tegen de zomer de situatie weer zodanig is genormaliseerd dat we deze vergadering dan alsnog kunnen houden. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Op de agenda voor 15 april staan veel zaken die ook later nog wel behandeld kunnen worden voor informatie/discussie en/of formele bekrachtiging door de leden. Er is één ding dat aan een formele termijn gebonden is en dat is de 3-jaars termijn van drie bestuursleden (Micha de Heus, Piet Admiraal en Renie van der Werf ) die afloopt in april. Ze zijn overigens alle drie herkiesbaar en er hebben zich bij het bestuur tot op heden nog geen tegenkandidaten gemeld. Gezien de huidige situatie stelt het bestuur langs deze weg voor de drie genoemde bestuursleden in hun functie te laten tot de formele verkiezingen in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Wij vernemen graag per email van u in het geval u zich hierin onverhoopt niet zou kunnen vinden.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens het bestuur,

Arie Dekker

Secretaris Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Algemene Leden Vergadering

Vacatures Roofvogelwerkgroep

In de voorjaarsvergadering van 1994 kwam Johan Terlingen in de rondvraag naar voren met een oproep om in ons werkgebied een “steunpunt” op te richten voor de Landelijke Roofvogelwerkgroep WRN (destijds WRNON). Henk Schoonenberg, Gerald Corbett en ondergetekende sloten zich bij hem aan om een roofvogelinventarisatie op te starten. Samen met mensen van VWG Alkmaar en IVN Bergen werd de Roofvogelwerkgroep Noord-Kennemerlands Duin (RNKD) opgericht. Vanaf 1995 inventariseren zij het gebied tussen Wijk aan Zee en Camperduin op roofvogels. De beheerders PWN en Staatsbosbeheer krijgen hier jaarlijks een verslag van.
In december hebben we met een gezellige middag ons vijfentwintigjarig jubileum gevierd. Bij deze wil ik Staatsbosbeheer, VWG Midden-Kennemerland en VWG Alkmaar bedanken voor hun financiële steun hiervoor.
Wel kwam naar voren dat we, met name door vergrijzing, in de deelgebieden Heemskerk en vooral Egmond, mensen tekort komen. Daarom deze oproep om mee te helpen aan het onderzoek.

Functieomschrijving

Vanaf februari / maart doorlopen we wekelijks percelen met een groepje van 3 – 7 mensen, op zoek naar nesten (koud zoeken). Later zoeken we ook gericht op basis van nestindicerend gedrag. Eind april wordt met een camera op stok gecheckt op eieren. Daarna laten we nesten zo veel mogelijk met rust. Als het nest goed bereikbaar is worden de jongen geringd. In juli stopt het seizoen, behalve voor fanatieke wespendief adepten.

Vereisten

Enige kennis van roofvogels is een pre, maar een enthousiaste leergierige beginner is ook welkom. Je moet van februari – juli wel wekelijks minimaal een ochtend beschikbaar zijn. De fysieke conditie moet redelijk zijn, het struinen door percelen kan zwaar zijn.

Beloning

  • Mooie momenten van baltsende roofvogels, jongen op het nest (en soms ook een boommarter…).
  • Gezellige ochtenden met andere mensen in het veld.
  • Na het eerste jaar krijg je een duinkaart en vergunning om buiten paden naar roofvogels te zoeken in je deelgebied.

Nadere informatie

Op YouTube staat een korte film over het onderzoek: https://youtu.be/HvY-QAYRfI4. Op de website van onze vogelwerkgroep staat het laatste jaarverslag, met veel mooie foto’s. Als je twijfelt kun je ook een keertje meelopen om te kijken of het wat is voor je.

Contact

Wanneer je interesse hebt of vragen hebt kun je me telefonisch bereiken: 0251-659540.

Henk Levering

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vacatures Roofvogelwerkgroep

Inventariseren Ham en Crommenije

Heden kregen wij het verzoek van Edwin Kapitein (boswachter Staatsbosbeheer) of wij binnen de Vogelwerkgroep mensen weten die interesse zouden hebben om (samen met anderen) het rietmoerasgebied Ham en Crommenije (ten zuiden van het Alkmaardermeer en ten (zuid)oosten van Uitgeest) te inventariseren op broedvogels. Het is een stevig plotje dat vaak in tweeën geteld wordt; tot een paar jaar geleden ook nog door VWG-lid Marian van Leeuwen. Als u interesse heeft of vragen over wat dit allemaal inhoudt, bel dan rechtstreeks met Edwin Kapitein (06-82093077) of eventueel met Marian van Leeuwen (06-21686235). Kans op Blauwborst, Baardman en Bruine Kiekendief!

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Inventariseren Ham en Crommenije