Algemene ledenvergadering

 

Geacht vogelwerkgroep-lid,

Enige tijd geleden hebben wij u gemeld dat onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van voorjaar 2020 voorlopig uitgesteld moest worden vanwege de corona maatregelen. Het Bestuur heeft zich recent beraden op de situatie en is tot de conclusie gekomen dat het alsnog vóór de zomer houden van de ALV moeilijk en mogelijk riskant is. Statutair zijn wij als vereniging verplicht tot het houden van ten minste twee ALV’s per jaar, uiteraard tenzij de leden anders besluiten. Het Bestuur stelt u daarom hierbij formeel voor om de ALV van voorjaar 2020 te laten vervallen, mede gezien het feit dat de agenda geen punten kent die per sé op korte termijn moeten worden voorgelegd aan de leden. Het Bestuur hoopt dat u zich in dat voorstel kunt vinden. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk te reageren per email naar onze secretaris: secretariaat@vwgmidden-kennemerland.nl.

Voor alle duidelijkheid, we gaan er zonder meer van uit dat onze ALV in het najaar wel gewoon doorgang kan vinden.
Namens het Bestuur, Hans Stapersma (voorzitter).

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.