Algemene Leden Vergadering

Beste leden van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland,

Het zal u niet verbazen dat we de Algemene Leden Vergadering van 15 april aanstaande tot nader order uitstellen. Het is overigens op dit moment zeker niet de bedoeling deze voorjaarsvergadering geheel te schrappen; we hopen dat ergens tegen de zomer de situatie weer zodanig is genormaliseerd dat we deze vergadering dan alsnog kunnen houden. We houden u daarvan uiteraard op de hoogte. Op de agenda voor 15 april staan veel zaken die ook later nog wel behandeld kunnen worden voor informatie/discussie en/of formele bekrachtiging door de leden. Er is één ding dat aan een formele termijn gebonden is en dat is de 3-jaars termijn van drie bestuursleden (Micha de Heus, Piet Admiraal en Renie van der Werf ) die afloopt in april. Ze zijn overigens alle drie herkiesbaar en er hebben zich bij het bestuur tot op heden nog geen tegenkandidaten gemeld. Gezien de huidige situatie stelt het bestuur langs deze weg voor de drie genoemde bestuursleden in hun functie te laten tot de formele verkiezingen in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering. Wij vernemen graag per email van u in het geval u zich hierin onverhoopt niet zou kunnen vinden.

Met vriendelijke groet en blijf gezond,

Namens het bestuur,

Arie Dekker

Secretaris Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.