Monitoring broedsels Spreeuw in 2014
Zie ook volgend spreeuwenverslag (Spreeuwen.pdf)
Deze prachtige vogels doen het namelijk niet goed en volgend jaar wil Vogelbescherming samen met Sovon kijken waar dit aan ligt en wat eraan gedaan kan worden.
Uit vooronderzoek van Sovon en het Vogeltrekstation blijkt wel dat het broedsucces een belangrijke rol lijkt te spelen in de populatiedynamiek van de Spreeuw. En daar weten we nog onvoldoende van. We zijn daarom van plan om een 100-tal Spreeuwenkasten uit te rusten met een (analoge) camera, om zodoende deze broedgevallen te volgen en vast te leggen.
Meer informatie over het hoe en wat van deze camerakasten is te vinden op de
website: https://www.sovon.nl/nl/content/wie-volgt-de-spreeuw
Er worden nog vrijwilligers gezocht die daarmee willen helpen en een broedsel willen volgen. De vraag aan jullie is dus of je mensen kent in je netwerk die dit zouden willen en kunnen doen?
Meer informatie kan gevraagd worden bij Gert Ottens van Vogelbescherming
Nederland, telefoon 030 6937759. Email: gert.ottens@vogelbescherming.nl