Winterkoninkje
Hallo [subscriber:firstname | default:abonnee],

Na gisteren nu het bericht met de juiste begeleidende tekst:

PWN voert ook deze winter ingrepen uit in het hele NHD. De ingrepen zijn bijna allemaal relatief kleinschalig en betreffen vaak verwijdering van exoten en/of terugsnoeien van struweel. Door de corona perikelen hebben zij bijgaande presentatie daarover pas zeer recent met o.a. ons kunnen delen: link. De meeste ingrepen gaan op korte termijn plaatsvinden of zijn soms al van start gegaan. Mocht deze presentatie aanleiding geven tot vragen of grote zorgen, dan kun je in eerste instantie contact opnemen met Hans Stapersma (email en/of telefoonnummer: zie omslag Winterkoning). PWN heeft toegezegd dat de roofvogelaars separaat geïnformeerd zijn/worden.

Bijgaand een .pdf file over de werkzaamheden van de PWN in
de cluster Castricum (klik hier)

Bestanden zijn in .PDF formaat. Klik en het programma Acrobat Reader zal het bestand openen (gratis te downloaden)

Het Redactie team
MailPoet