Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

Let op! Excursie Zwanenwater van 2 juni a.s. is om 6:30 !

en NIET op 7:00 uur !!

Met vriendelijke groeten,

Ronald Sunnotel,
namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
MailPoet