Winterkoninkje
Beste vogel-/natuurliefhebbers,

A.s. zaterdag gaan we onder leiding van Kees Roselaar naar het Dwingelderveld. Afhankelijk van het vogelaanbod zullen we nog een aantal andere gebieden in de omgeving aandoen, zoals bijvoorbeeld De Wieden.
Vertrek achterzijde station Castricum (bij Huis van Hilde) : 07.00 uur; tot ca.18.00 uur.

Het Dwingelderveld is aangewezen als een Natura 2000-gebied. Het zijn de hoogteverschillen die het Dwingelderveld gevormd hebben: natte slenken en droge zandruggen wisselen elkaar af. Veel van de uitgestrekte laagten hebben een enigszins venig karakter. Deze afwisseling laat zich aflezen aan de planten en dieren die er voorkomen: adders op het zand, zonnedauw waar het vochtig is.
De heide zou zonder beheer overwoekerd raken door bomen en struiken en vervolgens volledig in een bos veranderen. Naast twee schaapskudden worden er ook grote grazers ingezet, met name koeien en Schotse hooglanders. Koeien op de heide waren op veel plaatsen even gewoon als schaapskudden.
Leuke soorten die worden gezien zijn o.a. Boomvalk, Geoorde Fuut, Geelgors, Koekoek, Tapuit, Gekraagde Roodstaart, Kraanvogel, Zwarte Specht, Kleine Bonte Specht, Fluiter, Purperreiger, Snor en Wielewaal.
We gaan flinke wandelingen maken.

Voor de actuele waarnemingen, zie bijgaande links :
Dwingelderveld
https://waarneming.nl/gebied/view/327

De Wieden – Auken
https://waarneming.nl/gebied/view/5597

Heel graag tot a.s. zaterdag.

Met vriendelijke groet,

namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
MailPoet