Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

Op zaterdag 5 oktober aanstaande neemt de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland deel aan de internationale vogelteldag, de Euro Birdwatch. In 40 landen in heel Europa worden op deze dag trekvogels geteld. In Nederland gebeurt dit op meer dan 150 telposten. De VWG staat die ochtend in het Vogelduin in het Noord-Hollands Duinreservaat.

Het najaar is dé tijd van het jaar om recordaantallen vogels te zien. Veel vogels die bij ons hebben gebroed trekken nu naar het warmere zuiden. Vanuit het hoge noorden en het oosten komen vogels naar Nederland om te overwinteren of trekken er doorheen. Aan onze kust kan dat fenomeen spectaculair zijn, doordat de kustlijn fungeert als een barrière waarlangs de vogels afbuigen en zich concentreren. Bij helder weer zie je ze letterlijk vliegen, vaak in grote groepen. Piepers, Kneuen, Vinken, Lijsters en Spreeuwen vormen de hoofdmoot, maar op een ochtend kunnen tientallen verschillende soorten passeren, waaronder ook ganzen en roofvogels. Herkenning van de kleine vogels gebeurt meestal op basis van hun trekroepjes.

Voor vogelaars is dit dé tijd van het jaar om naar buiten te gaan, de vogels te zien én te tellen. Ook aan de binnenzijde van de zeereep aan het eind van de Grote Veldweg (strandopgang Camping Bakkum) wordt druk geteld. De vogelwerkgroep is hier vanaf 7:30 paraat om de overvliegende vogels te turven. We tellen door tot omstreeks 11:00, tenzij er niets (meer) vliegt.

Vogelbescherming Nederland maakt op zaterdagavond de top 10 van meest getelde trekvogels bekend. Vorig jaar werden in Nederland tijdens de Euro BirdWatch maar liefst 1.373.866 vogels geteld, van 207 soorten in totaal. Vink, Spreeuw en Graspieper vormden de top 3.
MailPoet