Winterkoninkje


Commissie Lezingen & Excursies

Beste vogel-/natuurliefhebbers,

A.s. zondag (morgen dus, met excuses voor laat bericht) gaan we onder leiding van Arend de Jong naar De Groene Jonker, Botshol en en Waverhoek. Mogelijk dat we enroute vooraf nog even langsgaan bij de lepelaarskolonie van Haarlemmerliede.
Vertrek achterzijde station Castricum (bij Huis van Hilde) : 7.00 uur; tot ca.15.00 uur.
Leuke soorten : zwartkopmeeuw, steltlopers, krooneend, bruine kiekendief, blauwborst, snor en meer terugkeerde Afrika gangers….

De Groene Jonker, gelegen bij Nieuwkoop in de Kouspolder, is een jong natuurgebied. In 2007 werd het aangelegd, waarbij enkele waterpartijen werden gegraven en enkele watergangen verruimd werden. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leggen. Hierdoor kon het waterpeil worden verhoogd, zodat er een afwisseling van water- en rietland is ontstaan. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. De Groene Jonker kent een gevarieerd moerassig landschap. Het is een waardevolle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden en de Vinkenveense Plassen.

Voor actuele waarnemingen in het gehele gebied, zie bijgaande link :
http://waarneming.nl/gebied/view/35338 De Groene Jonker https://waarneming.nl/locations/18706 Waverhoek

Heel graag tot morgen.

Met vriendelijke groet,
Namens de excursiecommissie
Ronald Sunnotel

MailPoet