Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

A.s. zaterdagmiddag, 9 maart, om 14:00 uur is de vierde en laatste lezing van dit seizoen in 'De Hoep'.
Onze voorzitter Hans Stapersma zal zijn foto's laten zien die hij tijdens vele reizen naar Zuid-Spanje heeft gemaakt. Diegenen onder u die het geluk hadden met een Tarifa-reis mee te gaan weten wat een prachtig vogeltrek-gebied dit is. Maar Hans heeft een veel groter gebied bekeken en prachtige foto's gemaakt. Die wil hij graag met jullie delen. Dus ga zaterdagmiddag mee naar Zuid-Spanje!
Hieronder de info die jullie ook in de Winterkoning kunnen lezen.

Vogels van Zuid-Spanje

Hans Stapersma maakte vele malen een reis naar Zuid-Spanje.Tarifa in de uiterste zuidpunt van Spanje, de Coto Donana en Cabo de Gata. Veel vogels die in noordwest Europa broeden, verblijven 's winters in Afrika. Er zijn voortdurend héél veel vogel-bewegingen aan de gang, in voor- en najaar. Die vogel-verplaatsingen verschillen van soort tot soort en zijn op sommige plaatsen veel meer geconcentreerd en beter waarneembaar dan op andere plaatsen. De straat van Gibraltar is zo'n plaats waar in voor- en najaar veel zichtbare vogeltrek is, met name van dag-roofvogels en ooievaars. Deze lezing gaat over het landschap en de vogels van Zuid-Spanje, van de Coto Doñana aan de westkant tot Cabo de Gata bij Almería aan de oostkant. Hoofdthema in de presentatie is de zichtbare vogeltrek overdag over het 15 kilometer brede water dat Spanje van Marokko scheidt.

Met vriendelijke groeten, mede namens Marian en Ronald.

Commissie Lezingen & Excursies
MailPoet