Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland,

Let op: in verband met Covid-19 zijn een aantal zaken nu anders geregeld dan u van ons gewend bent: zoals verplichte aanmelding, maximum aantal deelnemers en regels m.b.t. gebruik auto’s.

A.s. zaterdag (12-sep) gaan we, onder leiding van Bart Korf, naar de Diemerzeedijk en de Vijfhoek. Vertrek achterzijde station Castricum (bij Huis van Hilde): 7.00 uur; tot ca.12.00 uur.

De ‘Diemer Vijfhoek’, ook wel ‘PEN-Eiland’ genoemd, is een kunstmatig eiland in het IJmeer. Het is gelegen naast de elektriciteitscentrale ‘Over-Diemen’. Het eiland, dat zijn naam dankt aan de vijf hoeken die het heeft, is ontstaan rond 1970. Er werd toen gebaggerd voor de aanleg van de elektriciteitscentrale en de verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal. De grond die vrijkwam bij het graven werd gestort in het IJmeer. Het vormde een moerassig eiland dat later van dijken werd voorzien om te voorkomen dat de grond weg zou spoelen. Zo ontstond een gebied van 80 hectare: de ‘Diemer Vijfhoek’.

De Diemer Vijfhoek wordt beheerd door Staatsbosbeheer, en is een gebied waar de natuur vrij haar gang mag gaan. Het is daarnaast een mooi wandelgebied met een vogelobservatie-scherm. Bij de Ballasthaven is een bekende trektellenpost.

Voor actuele waarnemingen in het gehele gebied, zie bijgaande links :
https://waarneming.nl/locations/5490/observations
https://waarneming.nl/locations/4473/observations
https://www.trektellen.nl/count/view/5/20200905
We hopen er Dodaars, Krooneend, IJsvogel , Cetti’s Zanger en misschien ook Visarend te zien.

Zoals gezegd dwingt Covid-19 ons/u tot een aantal beperkingen:
- Het totaal aantal deelnemers is maximaal 12. Om die reden is aanmelding vooraf verplicht, en wel (uitsluitend) via excursies.lezingen@vwgmidden-kennemerland.nl. Graag uiterlijk op donderdag a.s.
- Er mogen maximaal 2 deelnemers in één auto, diagonaals gezeten. Potentieel zou dit kunnen leiden tot een schaarste aan auto’s. Bij de aanmelding horen we graag of je met eigen auto kunt komen.
- Neem zélf een mondkapje mee. Het kan zijn dat je chauffeur of medepassagier verlangt dat je die draagt.
- Natuurlijk gaan we ervan uit dat een ieder de 1,5 m afstand aanhoudt, en bij klachten thuisblijft.

Hopelijk tot ziens, met vriendelijke groeten,
namens Bart en commissie Excursies & Lezingen,

Renie van der Werf
MailPoet