Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

In navolging van vele soortgelijke berichten: tot onze spijt zien wij ons genoodzaakt al onze (dag)excursies tot nader order af te gelasten. Zodra het weer verantwoord is om ons excursieprogramma te hervatten, zullen we dit via een emailbericht kenbaar maken.

Wij gaan er vooralsnog vanuit dat ons najaarsweekend op Texel (2 t/m 4 okt) wél doorgang kan vinden. Mocht je hieraan willen deelnemen dan vragen we je om je hiervoor gewoon aan te melden (zie daartoe de ‘Winterkoning’ van april jl.).

Hoe dan ook, we hopen een ieder ‘wat later dit jaar’ weer in goede gezondheid terug te zien.

Met vriendelijke groeten,

Renie van der Werf,
namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
MailPoet