Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

A.s. zaterdagmiddag, 8 februari om 14:00 uur, is onze derde lezing van dit seizoen in Bezoekerscentrum 'De Hoep' aan de Johannisweg 2, Castricum. We blijven dicht bij huis, het gaat over de roofvogels van Nederland, met name die van onze eigen omgeving.
De lezing wordt verzorgd door Dook Vlugt, contactpersoon in Noord-Holland van de Werkgroep Roofvogels Nederland.

Korter samenvatting van de lezing 'Roofvogels van Nederland'.

Nederland wordt steeds meer een land waar steeds vaker de natuur onder druk staat door activiteiten van de mens. Dat heeft gevolgen voor plant en dier, zo ook voor roofvogels die hier voorkomen. De WRN, Werkgroep Roofvogels Nederland, volgt de stand van deze vogels al meer dan 25 jaar. De meeste roofvogels gaan in aantal achteruit, maar er zijn ook positieve ontwikkelingen te melden.

Dook Vlugt, contactpersoon WRN in Noord-Holland, neemt u mee in een overzicht van een kwarteeuw onderzoek aan dagroofvogels. Extra aandacht zal er zijn voor de ontwikkelingen in het duingebied waarbij Castricum in het midden ligt.

Met vriendelijke groeten,

Marian van Leeuwen,
namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
MailPoet