Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland.

Hierbij willen we u herinneren aan onze aanstaande Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op woensdag 13 november a.s., om 20.00 uur, in dorpshuis ‘de Kern’ (Overtoom 15, 1901EW) te Castricum. Hieronder vindt u de agenda voor deze vergadering.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Let op: we beginnen met een presentatie van Dennis Wansink:
‘Vogels van de Balkan. Een hotspot van biodiversiteit in Europa’.
In de Winterkoning van oktober 2019 vindt u nadere informatie over deze lezing.

Pauze

Formele vergadering
 1. Opening
 2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 10 april 2019
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. AVG (privacy) (let op: aanvankelijk stond hier SVN, dat issue is nu vervallen)
 5. Werkgroepen
  1. Lezingen en excursies
  2. Publieksactiviteiten
  3. Jongeren
  4. Ruimtelijke Ordening
  5. PWN
  6. Roofvogels
  7. Slechtvalken
  8. Bosuilen
  9. Kerk- en Steenuilen
  10. IJsvogels
  11. Zilverreigers
  12. Vinkenbaan
  13. Winterkoning
 6. Rondvraag en sluiting
Tot ziens op de vergadering!
Bestuur Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met vriendelijke groet,
Renie van der Werf, namens het bestuur.
MailPoet