Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

Dat we aan het begin staan van een energietransitie waarvan de gevolgen nog nauwelijks kunnen overzien zal niemand zijn ontgaan. De OBC (Overleg Buitengebied Castricum) houdt op 27 november een bijeenkomst over de RES (Regionale Energie Strategie). Dat zou best eens een heel belangrijke avond kunnen worden want het gaat over het proces waarmee de locaties voor opwekcapaciteit (dus windmolens en zonneweides!!) worden bepaald. Voor meer informatie verwijs ik naar de bijlage.
Belangrijk: 27 november in De Heeren van Limmen, aanvang 20:00 uur. Iedereen is welkom, laten we zorgen dat de VWG een duidelijk gezicht heeft die avond.
Het bericht van het Overleg Buitengebied Castricum (klik hier)MailPoet