Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

A.s. zondag, 22-september, vindt een ochtendexcursie plaats naar de Diemer Vijfhoek en Diemer Zeedijk, onder leiding van Bart Korf.
Vertrek achterkant station Castricum: 7.30 uur; tot ca. 13.00 uur.
Let op, we maken een flinke wandeling.

Bart heeft kortgeleden, ter oriëntatie, het gebied bezocht. Op basis van zijn bevindingen mogen we verwachten (of: hebben we grote kans op): Dodaars, Cetti’s Zanger, Lepelaar, Visarend, Bruine Kiekendief, IJsvogel, Baardman, en allerlei doortrekkende zangertjes.

Nadere info over het verrassend leuke gebied ‘Diemer Vijfhoek’ (met name de ontstaansgeschiedenis) kun je vinden op deze link: https://nl.wikipedia.org/wiki/PEN-eiland .

Heel graag tot a.s. zondag.
Met vriendelijke groeten,
Renie van der Werf,
namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland.
MailPoet