Winterkoninkje
Beste leden van Vogelwerkgroep Midden Kennemerland,

A.s. zaterdag (29 augustus) geven we invulling aan onze jaarlijkse traditie en gaan we onder leiding van Huub Huneker naar het Lauwersmeer.
Vertrek achterzijde station Castricum, ter hoogte van het Huis van Hilde: 6.00 uur; tot ca. 20.00 uur.

Neem extra brood mee voor de avond.

De natuur in het gebied rond Lauwersmeer is zo bijzonder dat het gebied is aangewezen als Nationaal Park. Het is een belangrijke schakel in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden en groene verbindingen waarlangs dieren ongestoord kunnen trekken.
Het gebied, van 60 km2, is een toplocatie voor vogelaars. Belangrijke kijkgebieden zijn de Ezumakeeg aan de Friese kant van het Lauwersmeer met enkele vogelkijkhutten en een secundaire weg voor vogelaars en andere natuurliefhebbers. Vooral met de late-middag- of avondzon in de rug vinden vogelaars het schouwspel hier adembenemend. Aan de Groninger zijde is het Jaap Deensgat, met een uitkijkbult en een vogelkijkhut, en het Oude Robbengat. Zie voor plattegrond: https://www.google.com/maps/@53.3716962,6.2259817,12.5z?hl=nl-NL (maar wel stevig uitvergroten!)

Leuke soorten die thans gezien worden zijn o.a. Zee-, en Visarend, Casarca, Ross Gans, Roodhalsgans, Morinelplevier, Reuzenstern, Grauwe Franjepoot, Temmincks-, Kleine, en Krombekstrandloper.

Voor actuele waarnemingen, zie bijgaande link:
http://waarneming.nl/gebied/view/3239
Heel graag tot a.s. zaterdag.


Met vriendelijke groeten,

Ronald Sunnotel,
namens commissie 'Lezingen en Excursies' van Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland
MailPoet